Καρτέλα Οχήματος 

Το κάθε όχημα διαθέτει τη δική του καρτέλα μέσω της οποία μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με όλες τις πληροφορίες που αφορούν το όχημα: γενικές πληροφορίες, τιμολόγια καυσίμων, service, ελαστικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβόλαια leasing, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, κέντρα κόστους κλπ.

Τo PowerFleet ERP Οχημάτων παρέχει τη δυνατότητα της εισαγωγής όλων των δεδομένων που αφορούν τα οχήματα της εταιρείας σας με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει και να οργανώνει την πληροφορία, καθώς και να εξάγει αναφορές σχετικά με τα κόστη των οχημάτων.

Το απόλυτο εργαλείο για κάθε στόλο οχημάτων

Καρτέλα Οχήματος 

Το κάθε όχημα διαθέτει τη δική του καρτέλα μέσω της οποία μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με όλες τις πληροφορίες που αφορούν το όχημα:
γενικές πληροφορίες, τιμολόγια καυσίμων, service, ελαστικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβόλαια leasing, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, κέντρα κόστους κλπ.

Συμβόλαια

Μπορείτε να διαχειριστείτε συμβόλαια Leasing, Ασφάλισης και Οδικής Βοήθειας και να αποθηκεύσετε τα σχετικά αρχεία στο PowerFleet.

Πιστοποιητικά

Το PowerFleet ERP οχημάτων παρέχει την πλήρη διαχείριση των πιστοποιητικών που αφορούν τα οχήματά σας:
ΚΤΕΟ, ΚΕΚ (κάρτα ελέγχων καυσαερίων), γενικά πιστοποιητικά και Ταχογράφο

ERP διαχείριση

Μέσω της διαχείρισης ERP μπορείτε να εισάγετε στο σύστημα τους Υπεύθυνους Leasing, Ασφάλισης κλπ, καθώς και πρατήρια καυσίμων, συνεργεία και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο στην καρτέλα του οχήματος θα εμφανίζονται σε λίστα οι επιλογές που θα έχετε εισάγει και αφορούν μόνο την εταιρεία σας.

ERP Αναφορές και Αναφορές Κόστους

Το PowerFleet επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα και τα συγκεντρώνει σε αναφορές, με δυνατότητα για γενικές – συγκεντρωτικές αναφορές σχετικά με τα στοιχεία που έχουμε περάσει στις καρτέλες των οχημάτων. Προκύπτουν επίσης και πιο συγκεκριμένες αναφορές για την αντιστοίχιση των οχημάτων σε τομείς και οδηγούς, τις βάρδιες των οδηγών, τα συμβόλαια (ασφαλιστικά και leasing), τα κόστη των εργασιών, των ελαστικών και των καυσίμων.

Ειδοποιήσεις 

Σε συνδυασμό με συσκευή τηλεματικής GPS/ GPRS παρέχεται η δυνατότητα ERP ειδοποιήσεων για:
επόμενο service, ΚΤΕΟ, αλλαγή ελαστικών κλπ, σύμφωνα με τις αποστάσεις που έχουν διανύσει (χιλιόμετρα) ή χρονικά όρια για αυτές τις ειδοποιήσεις.

Ενέργειες και Τιμολόγια 

Το PowerFleet ERP οχημάτων εξασφαλίζει τη διαχείριση ενεργειών όπως εργασίες (Service), καύσιμα, ελαστικά, λοιπά έξοδα και εγγυήσεις με δυνατότητα προσθήκης των στοιχείων των τιμολογίων.
Παράλληλα, το PowerFleet ERP οχημάτων διευκολύνει την παρακολούθηση των εγγυήσεων για τα διάφορα ανταλλακτικά που έχουν χρησιμοποιήσει στα service.

Αντιστοίχιση οδηγού με όχημα

Μέσω του PowerFleet έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τους οδηγούς με τα οχήματα που χρησιμοποιούν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των αντίστοιχων αναφορών. Η αντιστοίχιση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειροκίνητα μέσω του σχετικού μενού του PowerFleet, είτε αυτόματα με i-button (στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί συσκευή τηλεματικής στα οχήματα).

Μαζική Εισαγωγή

Το PowerFleet ERP Οχημάτων δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούν μαζικά στο σύστημα πληροφορίες όπως είναι τα τιμολόγια καυσίμων.

Επεκτάσεις

Στο παρόν παρουσιάζεται ο βασικός κορμός του συστήματος. Το PowerFleet ERP Οχημάτων έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί άμεσα και ευέλικτα στις εξατομικευμένες ανάγκες της εταιρείας σας, καθότι η εξολοκλήρου ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη πραγματοποιείται από την iLink.